ՑԱՆԿԱՆՈ՞ՒՄ ԵՍ ԽԵԼԱՄԻՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ

ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԻՐ ՄԵՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ԱՅՍՕ´Ր

ՄԻԱՑԻ´Ր ՄԵԶ ԵՎ ԴԱՐՁԻ´Ր «ԴԱՍԱՎԱՆԴԻ´Ր, ՀԱՅԱՍՏԱՆ»-Ի ԲԱՐԵԿԱՄ`

 ՀՈՎԱՆԱՎՈՐԵԼՈՎ ՄԵՐ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻՑ ՄԵԿԻՆ

 5000 ԱՄՆ դոլարի չափոր կատարված ներդրումն օգնում է «Դասավանդի´ր, Հայաստան»-ին` հավաքագրել, ընտրել, վերապատրաստել և տեղաբաշխել բացառիկ երիտասարդ առաջնորդների մեր երկրի ամենակարիքավոր դասարաններում` դառնալու ազդեցիկ և ոգեշնչող ուսուցիչներ և օրինակելի կերպարներ մեր աշակերտների համար: 

 
_MG_3529.jpg